thông tin về Warren Buffett

WARREN BUFFETT và bí quyết để thoát khỏi lo lắng

warren-buffett-va-bi-quyet-thoat-khoi-lo-lang02

Nếu Warren Buffett, người có hàng tỷ lý do để lo lắng có thể áp dụng 6 bước trên để giải phóng bản thân ông