những phẩm chất Team Leader cần phải có

Những phẩm chất cần phải có của TEAM LEADER

pham-chat-cua-team-leader-1

Một Team Leader phải luôn có trong người ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy. Điều này sẽ là nguồn động lực lớn lao cho các