người mạnh mẽ sống thế nào

13 điều mà người mạnh mẽ luôn nói “không”

6

Họ dành năng lượng và thời gian của mình vào từng phần việc đã được tính toán, và họ đánh dấu mỗi cột mốc của