nên góp ý với cấp trên thế nào

Làm sao để đóng góp ý kiến với cấp trên

gop-y-cap-tren-1

Nếu những đóng góp của bạn là hữu ích, cấp trên nhất định sẽ hỏi bạn phương thức để cải thiện tình hình. Chính lúc