không làm vì sợ thất bại

Những việc bạn không nên tiếp tục làm nếu muốn hạnh phúc

7-dieu-chung-ta-hoc-duoc-tu-phong-cach-song-cua-nguoi-phap-elle-vietnam-2

Cố gắng làm hài lòng tất cả những người xung quanh chẳng khác nào là “nhiệm vụ bất khả thi”. Thay vì cố gắng vô