học sách tư duy sáng tạo

6 Bài tập rèn luyện tư duy sáng tạo hiệu quả

6-bai-tap-ren-luyen-tu-duy-sang-tao

Nếu có thói quen viết nhật kí thì bạn đang có một “bài tập” tốt để rèn luyện bộ não của mình. Hãy cố gắng