cách tôn trọng bản thân

Lòng Tự trọng và cái Tôi

Hãy có lòng tự trọng, thay vì cái tôi. Hãy khiêm nhường, thay vì kiêu ngạo. Mỗi người đều có nét đẹp, phẩm chất và