bí quyết đàm phám

10 phát ngôn để đời về nghệ thuật đàm phán thế giới

10-phat-ngon-ve-nghe-thuat-dam-phan02

1. Timothy Sloan, CFO của Wells Fargo: “Phương thức kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi sẽ không tham gia những thương vụ