bệnh của giới trẻ

Bệnh của giới trẻ , lối sống vật chất

loi-song-vat-chat-2

Họ đâu biết rằng tất cả những thứ đó chỉ là giả tạo bên ngoài, che giấu cái thiếu thốn thật sự chỉ nhằm mục